ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Description:
Το Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης είναι το δεύτερο πολυθεματικό Μουσείο και ταυτόχρονα ένας πολιτιστικός φορέας που ιδρύθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1997, από μία ομάδα εκπαιδευτικών, πανεπιστημιακών, μουσειολόγων και ανθρώπων του πολιτισμού που πίστευαν στον εθελοντισμό, με αγάπη για τα παιδιά και θέληση προσφοράς στα κοινά. (Μη κερδοσκοπικό Σωματείο, Ν.Π.Ι.Δ. Αρ. Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 19.972/97) Σχεδιάζει, μελετά και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα. Οργανώνει επετειακές και θεματικές εκδηλώσεις βασισμένες στη μουσειακή εκπαίδευση, παρουσιάζει παιδικά βιβλία και τους συγγραφείς τους. Συνεργάζεται με άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα σε Μουσεία, Δήμους, Νοσοκομεία και Συλλόγους Α.Μ.Ε.Α. Εκπαιδεύει εθελοντές και διοργανώνει σεμινάρια εκπαιδευτικών.
E-mail Contact:
paidikomouseio@gmail.com
Homepage:
Facebook:
Digg:
Twitter: